Skuteczna walka z chwastami w uprawach zbóż

Comments Off on Skuteczna walka z chwastami w uprawach zbóż
Herbicydy selektywne to środki, które mogą usuwać z upraw chwasty. Zazwyczaj posiadają działanie doglebowe oraz nalistne, w tym przypadku mogą zwalczać chwasty przed wzrostem, wówczas…

Herbicydy selektywne w uprawie zboża

Comments Off on Herbicydy selektywne w uprawie zboża
Chwasty w uprawach zbóż mogą być problemem, jeżeli rosną gęsto, są to gatunki inwazyjne. W tym przypadku zboże będzie konkurowało o zasoby, takie jak woda…

Kiedy należy zastosować fungicydy?

Comments Off on Kiedy należy zastosować fungicydy?
Fungicydy są środkami ochrony roślin, które chronią uprawy przed grzybami, zainfekowanie grzybem może doprowadzić do hamowania wzrostu czy też obumierania całej rośliny. W tym przypadku…