Kiedy należy zastosować fungicydy?

Comments Off on Kiedy należy zastosować fungicydy?

Fungicydy są środkami ochrony roślin, które chronią uprawy przed grzybami, zainfekowanie grzybem może doprowadzić do hamowania wzrostu czy też obumierania całej rośliny. W tym przypadku należy liczyć się z niższymi plonami. Fungicydy stosujemy po uprzednim rozpoznaniu, niektóre rodzaje grzybów tworzą charakterystyczne plamy na liściach, dzięki czemu możemy dobrać właściwy fungicyd.

Fungicyd Innzar 500 SC w walce z grzybami

Fungicydy posiadają różne substancje aktywne, które mogą działać na różne rodzaje grzybów, mogą one posiadać także funkcje ogólne, które pozwolą na zwalczenie dużego spektrum grzybów charakterystycznych dla danych upraw. Fungicydy oddziałują często na czynności życiowe grzybów, zaburzają proces dostarczania tlenu, różne funkcje życiowe, w ten sposób zatrzymują rozwój infekcji. Niektóre fungicydy mogą zatrzymywać biosyntezy białek, kwasów, wówczas grzyb nie będzie mógł pobierać substancji odżywczych z powierzchni rośliny. Dodatkowo fungicydy mogą wspomagać odporność roślin, w ten sposób rośliny mogą uodpornić się na pewne gatunki często występujących grzybów.

Jednym z bardzo skutecznych fungicydów jest Innzar 500 SC, jest to fungicyd w formie koncentratu, który rozpuszczamy w wodzie, może być stosowany jako oprysk. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku zarazy ziemniaczanej, która może dotykać bulwy, jak również naci. Dodatkowo sprawdzi się w ochronie cebuli, jest to preparat, który powinniśmy nanosić na rośliny uprawne. Stosowanie fungicydów może być połączone ze stosowaniem herbicydów oraz insektycydów, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić kompleksową ochronę naszym roślinom. W tym przypadku należy zwracać uwagę na wygląd roślin, sprawdzać występowanie chwastów, zaobserwować występowanie grzybów w postaci zmiany koloru liści, mogą one żółknąć, posiadać kolor brązowy. Często o występowaniu grzybów świadczą charakterystyczne plamy o różnej wielkości w zależności od gatunku grzyba, który zaatakuje nasze uprawy.

Fungicyd Innzar 500 SC wykazuje najwyższą skuteczność jeżeli jest stosowany według zaleceń producenta, substancja czynna będzie najlepiej działać w przypadku stosowania się do zaleceń co do dawki, a znajdziemy je na stronie https://innvigo.com/innzar-500-sc/. Należy zwrócić uwagę na porę oprysku, brać pod uwagę także warunki pogodowe. W przypadku oprysków wszystkimi środkami ochrony roślin zbyt duży wiatr może spowodować przyniesienie oprysku na inne uprawy, a zbyt wysoka temperatura będzie powodowała parowanie.